Blandade bilder 2009

Här är diverse bilder från 2009. Som vanligt mest sommarbilder från Stockholm med omgivningar. Här och var bryts serien av lite mer udda bilder.

English version

Preludium

1. Flygplats i dis
Stockholm

2. Utsikt Tranebergsbron
 

3. Drottningholm
 

4. Hus vid Brunnsviken
 

5. Kanotister i Brunnsviken
 

6. Karlbergs slott
 

7. Karlberg II
 

8. Kvarteret Volontären
Intermezzo

9. Skulptur
Sommar, sol och vatten

10. Badarna på holmen
 

11. Fyr
 

12. Kottlasjön
 

13. Brunnsviken
 

14. Nynäsviken
 

15. Glavamaren
Intermezzo

16. Parkstig
Runt Marviken

17. Mystiska skogen
 

18. Mystiska skogen II
 

19. Utsiktstorn
 

20. Stina
 

21. Bergvägg
 

22. Kanotister
 

23. Gammalt träd
 

24. Vy över fälten
 

25. Råcksta Å
Intermezzo

26. Stenmur
Djurbilder

27. Rådjur
 

28. Trollslända
 

29. Mås
 

30. And
Intermezzo

31. Hängbro
Mer sommar, sol och vatten

32. Kottlasjön II
 

33. Tall på klipphäll
 

34. Vishamnsviken
 

35. Vishamnsviken II
Intermezzo

36. Ljus vid slutet av tunneln
 

37. Ljus inne i tunneln
Ut på landet

38. Eldtomta Strand
 

39. Bod på åkern
 

40. Grödinge k:a
 

41. Lada
 

42. Pöl
 

43. Höbalar
Postludium

44. Vinter, bläh!

Tillbaka till "Mina bilder"