Runt Marviken

25. Råcksta Å


Bakåt
Första sidan
Fram


Större bild

Marvikarna rinner ut i Visnaren som sedan rinner ut i Mälaren via Råcksta å, som är omgiven av tät vegetation. Man korsar den på vägen tillbaka till järnvägsstationen.