7. Väg med kanal


Bakåt
Första sidan
Fram


Större bild

Deltalandskapet är en väldig annorlunda del av Spanien. Spanien är ju mestadels kuperat, men här är det totalplatt. De delar som inte är fågelskyddsområde är uppodlad jordbruksmark, och inte minst odlas det ris här. Kanalen på bilden distribuerar vattnet till risodlingarna.