20. Torii i grönt


Bakåt
Första sidan
Fram


Större bild

Vi närmar oss de centrala delarna av anläggningen.