12. Höga träd


Bakåt
Första sidan
Fram


Större bild

Medan jag går till Tosho-gu, låt oss ta en liten historielektion: Under en period av 100 år från slutet av 1400-talet bestod Japan i praktiken av ett antal självständiga riken som bekrigade varandra hela tiden. Runt 1570 tog Nobunaga Oda tag i saken och påbörjade en kampanj för att göra ett rike av Japan igen. Han blev ganska snart mördad, men hans mantel togs upp av Hideyoshi Toyotomi som fullföljde operationen. Men han dog utan vuxna arvingar, och detta utnyttjades av Ieyasu Tokugawa, vars ätt skulle styra Japan i över 250 år. I sitt testamente anbefallde Ieyasu att det skulle byggas en shinto-tempel till hans minne i Nikko, och det blev också klart 1617. Hans sonson tyckte dock inte det var tillräckligt, utan anbefallde att ett mycket större mausoleum skulle byggas. Och detta blev Tosho-gu, den allra största attraktionen i Nikko