23. Körsbär, väg och å


Bakåt
Första sidan
Fram


Större bild

Här gick leden ett kort tag längs en vanlig bilväg.