10e arr

4. Pariserhus


Bakåt
Första sidan
Fram


Större bild

Husen i Paris är ofta eleganta, men det är en viss enformighet. De här imponerande gjutjärnsbalkongerna som löper längs fasaden esr man på många ställen. Och färgskalan är till väldigt stor del begränsad till en skala mellan ljusgrått och beige. Några enstaka röda hus ser man – men då är det tegelfasader.