13. Gásadalur

Bakåt Första sidan Fram


Mindre bild

Denna by var den sista att anslutas till det allmänna vägnätet på Färöarna, vilket skedde för bara några år sedan då man sprängde en väg genom berget. Dessförinnan var det helikopter, eller gå över berget som syns i nästa bild som gällde för att komma dit eller därifrån.