Mindre bild

28. Modernism

Bakåt Första sidan Fram
Till vänster ett exempel på helt moderna byggnader på en av kullarna.