Tyresta nationalpark   Mindre bild

50. Kottig tall

Bakåt Första sidan Fram
En in-zoomning på granen i förra bilden med alla dess kottar.