Åland   Större bild

46. Möckelö

Bakåt Första sidan Fram
En vy från Mariehamns västra strand mot Möckelö vilket namnet till trots är en halvö.