Åland   Större bild

43. Majstång

Bakåt Första sidan Fram
På Åland låter man midsommarstången stå hela året.